Komu oddać 1% podatku

Na rzecz instytucji pożytku publicznego można 1% podatku kierować już od przynajmniej 8 lat. Jest to prosty i wyjątkowo pewny środek na to, aby pomóc wybranej przez siebie fundacji. Myśl jest taka – płatnicy podatku dochodowego mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o stawkę podarowaną na rzecz instytucji do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wyznaczenie OPP, któremu chcemy dać część własnego podatku sprawia, że pieniądze niniejsze nie dochodzą do budżetu państwa, ale na konto wskazanej fundacji

Dając jeden procent z swojego podatku, podatnik nie wydaje ani grosza – oddaje wyłącznie środki, jakie w przeciwnym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a instytucje zyskują. Jednak nie wszystkie. Gdyż nie każda ma prawo gromadzić środki z 1%. Aby organizacja mogła wziąć 1% od podatników, musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ważną listę OPP sporządza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warto zawsze mieć świadomość, że uzyskanie statusu to nie jedyne zastrzeżenie. Organizacje muszą spełnić szereg pozostałych wymogów – dotyczy to również nowych, jak także instytucji posiadających ten status wiele lat.