Odnawialne źródła energii

Panele PV i kolektory słoneczne to dwa inne urządzenia. Oba urządzenia korzystają z energii słonecznej. Instalacja ogniw fotowoltaicznych Wrocław Panele fotowoltaiczne służą jednak do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Kolektor słoneczny natomiast używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania cieczy (np. wody). Kolektory słoneczne Wrocław Mimo, że panele PV mogą wyglądać podobnie do kolektorów, ich przeznaczenie jest odmienne. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań przed łączeniem obu instalacji.
Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, więc by korzystać z prądu zmiennego musimy zainstalować inwerter, który zamieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny. Instalacja fotowoltaiczna jest bardzo dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emitowania CO2 czy siarczanów. Instalacja kolektorów Wrocław Nie wytwarza spalin , które zanieczyszczają środowisko. Inwestując w instalację PV kończą się problemy z rachunkami za energię elektryczną. Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej jest zupełnie darmowe i długoletnie.